top of page

The Polish satellite is run Weronika Kobylińska & Kamilla Pijanowska-Badysiak

Zgodnie z zasadami sieci zrzeszającej badaczy i miłośników grafiki, celem działań podejmowanych przez Ars Graphica Polska będzie wymiana myśli dotyczących sztuk graficznych, a także promowanie polskich kolekcji. Będziemy organizować spotkania studyjne, oprowadzania kuratorskie oraz wizyty w pracowniach artystów i konserwatorów, które posłużą dzieleniu się doświadczeniami, wiedzą, a także podejściami metodologicznymi. Na nasze spotkania będziemy zapraszać specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami sztuk graficznych. 

 

Działania polskiej satelity Ars Graphica są skierowane do historyków sztuki, kuratorów, konserwatorów, artystów i studentów, którzy chcą promować sztuki graficzne oraz wziąć udział w aktywnej wymianie myśli i doświadczeń dotyczących tej dziedziny sztuki oraz nauki, a także mieć w nią swój widoczny wkład.

 

Ars Graphica Polska będzie skupiała się na dawnej i współczesnej grafice, rysunku, fotografii oraz projektowaniu graficznym. Ars Graphica stanowi platformę kontaktu oraz współpracy z badaczami i artystami z Polski, jak i ze środowiskiem międzynarodowym. 

 

Aby dołączyć do Ars Graphica Polska i otrzymywać powiadomienia na temat naszych działań, należy wysłać e-mail na adres arsgraphicanetwork@gmail.com podając w temacie "AG Polska". 

 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Ars Graphica Polska!

Zainteresowanych naszą działalnością

zapraszamy na nasz blog
Ars Graphica Polska
bottom of page